Croeso i Senedd Insight

Trwy drefnu cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd bord gron gwleidyddol-niwtral, mae Senedd Insight yn cynnig platfform ar gyfer deialog agored a dryloyw ar faterion allweddol sy’n gwynebu San Steffan.

Mae ein digwyddiadau wedi ei hysbysu trwy ymgynghoriadau gyda Seneddwyr, adrannau o’r Llywodraeth a’r sectorau trydydd a preifat sy’n cynorthwyo ni drwy ddarparu mewnwelediad ar y pynciau yma, ac (os rydym yn ffodus) rhoi procied ysgafn ar yr amser gorau i gynnal cynadleddau perthnasol.

Rydym yn annibynnol; mae penderfyniadau a’r siâp yr agenda, pwy sy’n cael gwahodd (unai fel siaradwr neu mynychwr) ynghyd a’r holl benderfyniadau golygyddol yn aros gyda Senedd Insight. Ein hegwyddor bob tro: taro'r pynciau cywir, gyda’r cyfranwyr gorau, ar yr adeg iawn.


Digwyddiadau heddiw